Japanologi

japanologi

Universitetsavdelningen vid Fria kristliga folkhögskolan ger möjlighet att avlägga en filosofie kandidat examen i Japanologi. Man kan alltså avlägga 180 studiepoäng i japanska språket, kulturen och samhället och erhålla en universitetsexamen.

Det här är möjligt tack vare ett samarbete mellan Fria kristliga folkhögskolan och Högskolan Dalarna. Kurser avläggs i japanska språket och i olika realämnen.

Stockholms universitet

Högskolan Dalarna

Printa ut denna sida