Hakuopas

Fria kristliga folkhögskolanin yliopistoyksikkö

Fria kristliga folkhögskolanin (FKF) yliopistoyksikkö tarjoaa ainutlaatuisen japanologian kandidaattiohjelman yhteistyössä Taalainmaan yliopiston kanssa.

Filosofian kandidaatin tutkintoon johtava ohjelma

Kandidaattiohjelma koostuu opinnoista japanin kielessä sekä Japanin yhteiskuntaa ja kulttuuria (myös populaarikulttuuri) käsittelevistä kursseista. Luennot pidetään Fria kristliga folkhögskolanin yliopistoyksikössä Vaasassa. Tiettyjä kursseja ja kurssien osia järjestetään Taalainmaan yliopiston toimesta etäkursseina. Näitäkin täydentävät luennot pidetään Vaasassa.

Kandidaattiohjelman sisältö

Kandidaattiohjelma koostuu kahdesta pääosasta: kieliopinnoista sekä reaaliaineiden yms. opinnoista. Osia kieliopinnoista, samoin kuin reaalikursseja voi myös yhdistää muiden yliopistojen opintoihin ja tutkintoihin.

Kieliopinnot koostuvat seuraavista kurssikokonaisuuksista:

Japani I (30 opintopistettä)
Japani II (30 opintopistettä)
Japani III (30 opintopistettä)
Japani IV (30-45 opintopistettä)
Japani V (30 opintopistettä)

Reaalikurssitarjontaan kuuluu tällä hetkellä mm.:

Nyky-Japanin kulttuuri ja yhteiskunta (7,5 opintopistettä)
Japanilainen populaarikulttuuri, anime ja manga (7,5 opintopistettä)
Akateeminen kirjoittaminen (7,5 opintopistettä)

Opintojen loppuvaiheeseen kuuluu kurssi “Akateeminen kirjoittaminen ja tutkimusmenetelmät” sekä kandidaatintutkielma.

Yllä mainittujen kandidaatin tutkielmaan johtavien kurssien lisäksi järjestetään kursseja kalligrafiassa sekä japanin kielen JLPT-taitotasekokeeseen (Japanese-Language Proficiency Test) valmistavia kursseja.

Kandidaatin tutkintoon vaaditaan yhteensä 180 opintopistettä. Tarkemmin kurssiosioiden sisällöstä löytyy tietoa Taalainmaan yliopiston verkkosivuilta.

Opetus

Kandidaattiohjelman luennot pidetään Fria kristliga folkhögskolanin yliopistoyksikössä Vaasassa. Oppilaitoksen kampus sijaitsee Kasarmintorin laidalla. Opettajina Vaasassa toimivat Jouni Elomaa ja Tomoko Watanabe.

Lukuvuoden aikana voi suorittaa 60-75 opintopistettä. Useimmat kurssit päättyvät lopputenttiin.

Opintosuoritukset hyväksytään hakemuksesta opintopisteiksi Taalainmaan yliopistossa. Luennoilla opetuskielinä käytetään ruotsia, suomea ja englantia, ylemmillä tasoilla myös japania.

Kuka voi hakea?

Koulutusohjelmaan hakevan tulee olla suorittanut ylioppilastutkinto tai kolmivuotinen ammattitutkinto. Lukion A-englanti tulee olla suoritettuna (tai sitä vastaava CEFR-taso B2). Japanin opintoja voi yhdistää muihin yliopisto-opintoihin. Myös On kuitenkin huomattava, että japanin kielen opinnot ovat vaativat.

Opiskelijat otetaan sisään valintalautakunnan arvion perusteella. Valinnassa painotetaan todistuksia, suosituksia sekä hakijan motivoituneisuutta.

Talous

Opintotukea ja –lainaa voi hakea Valtion opintotukikeskuksesta. Lähempiä tietoja saa FKF:n kansliasta. Opintomaksu on 50,- lukukaudessa. Lisäksi tulevat opiskelumateriaalikustannukset.

Hakuaika

Vapaamuotoisten hakemusten kandidaattiohjelmaan tulee olla perillä FKF:ssa viimeistään 14.6.2024. Tieto opiskelupaikasta annetaan 28.6.2024 mennessä. Opinnot alkavat keskiviikkona 28.8.2024. FKF yliopistoyksikkö, Fria kristliga folkhögskolan, Itäinen Kasarmintori 1, PL 46, Vaasa. Puh. (0)6 319 1500. Sähköposti: kansli@fkf.fi.

Printa ut denna sida