3 & student

Kollage 1 FramsidaInriktningen 3 & Student är möjligheten att avlägga tre betyg på tre år: yrkesexamen, gymnasiebetyg och studentexamensbetyg.

Yrkesutbildningen är en treårig grundutbildning inom ungdoms- och fritidsinstruktion. Här finns ämnen som ledarskap, friluftsliv, multimedia och film, barn & ungdomsledarskap, drama, socialpolitik, musik och konsertverksamhet, kanothajk och sociologi på programmet.

Samtidigt finns också de olika gymnasieämnena med på läsordningen som en naturlig del av utbildningen. Det betyder att kurserna i t.ex. modersmålet, finska, engelska, kort matematik och de olika realämnena är gymnasiekurser. Undervisningen arrangeras i samarbete med Aftis i Vasa och finns med på linjens normala läsordning.

Pedagogiken är mångsidig. Förutom sedvanlig klassundervisning blir det projekt, teamarbete, turnéer, temadagar m.m. Inlärning i arbete är en naturlig del av innehållet på linjen och omfattar också ett par korta praktikperioder mellan läsåren under utbildningens gång.

Alla studerande på linjen har också tillgång till en bärbar dator under utbildningen. Maten och internatsboendet är kostnadsfritt under utbildningstiden.

Printa ut denna sida