TDH

tdhTeologiska DistansHögskolan är en spännande ny möjlighet till grundläggande teologisk utbildning på högskolenivå i Svenskfinland. Teologiska DistansHögskolan står för en kursbricka av olika kurser i teologi värda 7,5 högskolepoäng per kurs. Kurserna arrangeras i samarbete med Örebro Teologiska Högskola i Sverige. Det är möjligt att läsa enskilda kurser eller så kan man satsa på hela det grundläggande teologiska kursutbudet på sammanlagt 60 högskolepoäng.

tdhlogo

 

 

 

 

Printa ut denna sida