Lång Matematik 2020

Kursen Lång Matematik 2020 är för dig som våren 2020 vill skriva studentexamen i lång matematik. Kanske vill du höja ditt vitsord i den långa matematiken eller så skriver du lång matematik för första gången.

Inom kursen för lång matematik går vi igenom läroplanens alla tio obligatoriska kurser i lång matematik samt därtill ytterligare två fördjupande kurser. Varje obligatorisk kurs behandlas under en tidsperiod av två veckor som innehåller fjorton lektioner. Lektionerna kompletteras med ett rikligt material av uppgifter som utförs på egen tid.

Förkunskapskrav för kursen Lång Matematik 2020 är avlagda obligatoriska gymnasiekurser i antingen kort matematik eller lång matematik.

Kursen Lång Matematik 2020 som genomförs är kostnadsfri. Som lärare fungerar Tomas Swanljung.

Kursanmälningar skickas till kansli[a]fkf.fi eller Fria kristliga folkhögskolan, Östra Kaserntorget 1, PB 46, 65101 Vasa. Kursanmälan bör innehålla personuppgifter samt betygskopior. Frågor besvaras av Tomas Swanljung, telefon: 050 538 6989, e-post: tswanlju[a]fkf.fi.