Ansökningsguide

Universitetsavdelningen vid Fria kristliga folkhögskolan

Universitetsavdelningen vid Fria kristliga folkhögskolan (FKF) erbjuder ett unikt kandidatprogram i Japanologi i samarbete med Högskolan Dalarna.

Filosofie kandidat programmet

Kandidatprogrammet består av studier i japanska språket samt olika kurser inom ämnesområden såsom Japans samhälle samt Japans kultur och populärkultur. Föreläsningarna hålls på universitetsavdelningen vid Fria kristliga folkhögskolan i Vasa.
Vissa kurser och kursmoment arrangeras som distanskurser via Högskolan Dalarna. Kompletterande föreläsningar hålls då i Vasa.

Innehåll i kandidatprogrammet

Kandidatprogrammet består av två huvudsakliga delar: språkstudier samt studier inom realia ämnen m.m.. Delar av språkstudierna samt kurser i realia kan också kombineras med studier och examina vid andra universitet.

Språkstudierna består av följande kursupplägg:

Japanska I (30 p.)
Japanska II (30 p.)
Japanska III (30 p.)
Japanska IV (30-45 p.)
Japanska V (30 p.)

Kurser i realia m.m. är för närvarande följande:

Nutida Japan, kultur och samhälle (7,5 p.)
Japansk populärkultur, anime och manga (7,5 p.)
Akademiskt skrivande (7,5 p.)

Studiernas avslutande skede består av kurserna “Akademiskt skrivande och forskningsmetod” samt “Kandidatexamensarbete”. Dessa kurser arrangeras som distanskurser via Högskolan Dalarna. Kompletterande föreläsningar hålls i Vasa.

Förutom ovannämnda kurser i kandidatprogrammet arrangeras även kurser i kalligrafi samt JLPT (Japanese Language Profiency Test).

För en kandidatexamen fordras sammanlagt 180 studiepoäng. Närmare information om kursmomentenas innehåll finns på hemsidorna för Högskolan Dalarna.

Undervisning

Föreläsningar inom kandidatprogrammet hålls på Universitetsavdelningen vid Fria kristliga folkhögskolan i Vasa. Folkhögskolans campus finns vid Kaserntorget. Som lärare fungerar Jouni Elomaa och Tomoko Watanabe.

Under varje läsår är det möjligt att avlägga 60-75 studiepoäng. De flesta kurserna avslutas med en slutexamen.

Studieprestationer noteras som studiepoäng vid Högskolan Dalarna efter ansökan. Föreläsningar ges på svenska, finska och engelska.

Vem kan söka

Sökande till utbildningen bör ha avlagt studentexamen eller treårig yrkesexamen. Notera att gymnasiekurserna i engelska språket A-nivå (eller CEFR referensnivå B2) bör ha avklarats. Det går att kombinera studier i japanska med andra universitetsstudier. Kom ihåg att studierna i japanologi är krävande.

Studerande antas enligt bedömning av en antagningsnämnd. Vägande kriterier är betyg, rekommendationer samt motivation.

Ekonomi

Studiestöd och studielån kan sökas från Statens studiestödscentral. Närmare uppgifter erhålls från FKF:s kansli. Studieavgift per termin är 50,-. Kostnader för studiematerial tillkommer.

Ansökningstid

Fritt formulerade ansökningar till kandidatprogrammet bör vara FKF tillhanda senast 14.6.2024. Meddelande om studieplats ges före 28.6.2024. Studierna inleds onsdagen den 28.8.2024. Universitetsavdelningen vid FKF, Fria kristliga folkhögskolan, Östra Kaserntorget 1, PB 46, Vasa. Tfn. (0)6 319 1500. E-post: kansli@fkf.fi.

Printa ut denna sida