Teologikurs norra österbotten

TEOLOGI I GT OCH NT, DEL 1 (7,5 HÖGSKOLEPOÄNG)

NÄRSTUDIETRÄFFAR

Närstudieträffar i Nykarleby (Pingstkyrkan):  fredag-lördag 20-21.10., 24-25.11., 12-13.1. 2018. Föreläsningarna hålls fredagar kl. 16-20 samt lördagar kl. 9-15.

INNEHÅLL

Kursen behandlar profetböcker och Psaltaren i Gamla testamentet samt evangelierna och Apostlagärningarna i Nya testamentet med fokus på innehåll, tolkning och teologi. I föreläsningar och fördjupningsarbeten görs dessutom närläsning av enskilda texter. Dessa är valda antingen som exempel på en texttyp eller för att illustrera någon form av tolkningsproblematik. Kursen innehåller också en översikt över bibelforskningen i vilken de viktigaste metoderna introduceras med viktiga exempel. En introduktion till grundspråket i Nya Testamentet, grekiska, ingår också i kursen.

UNDERVISNING

Kursen genomförs som distanskurs med tre närstudieträffar som innehåller föreläsningar och grupparbeten.

EXAMINATION

Begreppsanalys på begrepp i Psalm 51 (2hp)
Övning i liknelsetolkning (2 hp)
Recension av boken Profeten (2 hp)
Referat av boken Vem är den mannen (1,5 hp)
FÖRELÄSARE

Som föreläsare fungerar Lennart Boström, Patrik Wahlund, Mikael Tellbe samt Greger Andersson.

ANMÄLNINGAR

Kurskostnad är 125,- för utförd högskolkurs samt 40,- för möjlighet att delta i de tre närstudieträffarna. Anmälningar görs till Agneta.Enstrom@gmail.com eller TDH@fkf.fi. Som kursarrangörer fungerar Finlands Svenska Baptistsamfund, Finlands svenska pingstmission, Missionskyrkan i Finland och Fria kristliga folkhögskolan i samarbete med Örebro Teologiska Högskola.

LITTERATUR

Huvudsaklig litteratur:

Andersson, Greger, Lennart Boström, Lars Olov Eriksson & Åke Viberg. (2003). Profeterna, En guide till Gamla testamentets profetiska böcker. Örebro: Libris s 7-229 ISBN: 91-7195-681-6
Sjöberg, Anders: Vem är den mannen? En guide till evangelierna. Libris guideserie till Bibeln. Örebro: Libris 207 s. ISBN: 9789171957634

Printa ut denna sida