TDH

tdhTeologiska DistansHögskolan arrangerar läsåret 2017-2018 två kurser i teologi värda 7,5 högskolepoäng per kurs. Kurserna är “Teologi i GT och NT, del I” och “Världsreligioner”. Varje kurs består av tre närstudieträffar och tre-fyra hemuppgifter. Närstudieträffarna består av tio intressanta och högklassiga föreläsningar och arrangeras alltid fredag kväll (kl. 16-20) samt lördag (kl. 9-15).

tdhlogo

Det finns två sätt att ta del av en teologikurs. Antingen tar du del av närstudieträffar och utför hemuppgifter och har på så vis möjlighet att erhålla 7,5 högskolepoäng/kurs eller så kommer du enbart med på närstudieträffarna och blir inspirerad och uppmuntrad. I det första fallet är kursavgiften 125,- och i det andra 40,-. Kursanmälan görs per e-post till tdh@fkf.fi, till Samfundens ledare, den lokala arrangören eller till Fria Kristliga Folkhögskolan.

Printa ut denna sida